Kuvajournalismin opintoihin Tampereen uuteen yliopistoon

Kuvajournalistikoulutus jatkaa uudistuneena Tampereen korkeakouluyhteisössä. Se on osa journalistiikan opintosuuntaa, jonka hakuaika on 20.3.–3.4.2019.

Sekä kirjoittavaksi journalistiksi että kuva- tai visuaaliseksi journalistiksi tähtäävät osallistuvat samaan valintakokeeseen maanantaina 6.5.2019 klo 10.00–14.00. Kaikki valitut opiskelijat aloittavat opintonsa samoilla kursseilla. Kuvajournalistiksi tähtäävät voivat hakea kuvajournalismin erikoistumisopintoihin ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Kandidaatin tutkinnon jälkeen he voivat jatkaa opintoja Visuaalisen journalismin maisteriohjelmassa.

Koko uudistuneen koulutuksen lähtökohta on se, että journalistien pitää nykyään hallita hyvin sekä tekstien että visuaalisen sisällön tuottaminen medioiden eri alustoille. Siksi koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten sanat, kuvat, ääni ja graafiset elementit rakentuvat puhuttelevaksi journalistiseksi esitykseksi.